story

1مطلب موجود می باشد.
اضفاه کردن لینک به استوری اینستاگرام
News | اخبار

چگونه به یک استوری در اینستاگرام لینک اضافه کنیم؟


در این آموزش، شما یاد میگیرید که چگونه در استوری اینستاگرام با کمک Swipe Up لینک دلخواه خود را نمایش دهید. برای استفاده از این ویژگی باید…