هوشمند سازی ساختمان

1مطلب موجود می باشد.
خدمات هوشمندسازی ساختمان
Services | خدمات

خدمات هوشمندسازی ساختمان


مدیریت هوشمند ساختمان، سخت افزار و نرم افزارهایی است که برای مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مختلف ساختمان نصب می شوند. منظور از هوشمندسازی ساختمان ایجاد…