جرای برنامه اندروید در کامپیوتر

1مطلب موجود می باشد.
نصب برنامه های اندروید روی ویندوز
News | اخبار

مایکروسافت بزودی قابلیت نصب برنامه های اندروید روی ویندوز 10 را بوجود می آورد


در حال حاضر امکان اجرا و نصب برنامه های اندروید روی ویندوز 10 و یا در رایانه های دارای ویندوز 10 به لطف شبیه سازهایی مانند Bluestacks…