ثروتمندان جهان

1مطلب موجود می باشد.
جف بزوس در راه ترلیون شدن
News | اخبار

جف بزوس در راه تبدیل شدن به تریلیونر تا سال 2026


به گزارش Comparisun ، جف بزوس ، که ثروتمندترین فرد جهان است، طی 5 سال گذشته به طور متوسط ​​34٪ شاهد رشد ثروت خود بوده است. بر…